Dvere showroom

  • Rozloženie: 4 ks dverí jedno vozidlo
  • Interiér 12 až 14 ks
  • A3 leták interiér/exkluzivita

Dvere sú jedinečné svojou vizibilitou, veľkosťou a skoro žiadnym obmedzením pri príprave grafiky. Celková plocha poskytuje veľký priestor pre komunikáciu.

Reklama je podporená aj po nástupe do vozidla, kde sú umiestnené reklamné plagáty.

Rozmer: Individuálny, v závislosti od typu vozidla.
Obdobie: 1 mesiac

Kontaktujte nás