Celoplošná reklama

Celoplošná reklama je najefektínejšia forma prezentácie v rámci transportu, aplikovateľná na všetky typy hromadnej dopravy. Ide o kompletný vonkajší polep vozidla, ktorý upúta ostatných chodcov i cestujúcich.

“Celoplošky” sú najimidžovejšími OOH nosičmi z kategórie transport predurčenými k imidžotvorným a dlhodobým kampaniam podporujúcich značku.

Nepretržitým pohybom vozidiel v rôznych lokalitách a na rôznych trasách je možné docieliť viditeľnosť reklamy v celom meste, ale aj v rámci viacerých regiónov (prímestská a diaľková doprava), čo umožní zasiahnuť široké spektrum rôznych cieľových skupín.

Rozmer: individuálny, v závislosti od typu vozidla
Osvetlenie: áno
Obdobie: min. 3 mesiace (odporúčanie 1 rok)

Kontaktujte nás