Pobočka Bratislava

Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava

OUTDOOR A TRANSPORT

bigmedia@bigmedia.sk
tel.: +421 904 917 815
TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI

Juraj Lindauer

lindauer@bigboard.sk
tel.: +421 02 5557 7417

Pobočka Košice

Opatovská cesta 10, 040 01 Košice

OUTDOOR A TRANSPORT

Daniela Ferková

ferkova@bigmedia.sk
+421 903 466 203
OUTDOOR A TRANSPORT

Ing. Katarína Talpašová

talpasova@bigmedia.sk
+421 902 901 908

Fakturačné údaje

BigMedia, spol. s r. o.
IČO: 43 999 999
IČ DPH: SK2022543963
Akzent BigBoard, a.s.
IČO: 44 540 957
IČ DPH: SK2022735396
RECAR Slovensko a. s.
IČO: 36 866 334
IČ DPH: SK2022960940
RECAR Bratislava a. s.
IČO: 45 287 678
IČ DPH: SK2022923969
BHB, s.r.o.
IČO: 47 733 055
IČ DPH: SK2024069971

Napíšte nám